Historien

Kreativitet. Erfaring. Ledelse.

Historien

Lars C. Pedersen startet på økonomiutdanning på University College Dublin i 2001. Etter to år, bestemte han seg for å flytte til Bergen og startet på Bergen Arkitekt Skole (BAS) i 2003.

I 2008 sammenfalt Lars sin uteksaminering fra BAS med finanskrisen, og Lars startet sin første jobb som prosjektleder for Helse Bergen på Haukeland sykehus. Det ble et hektisk år, med ombyggingsprosjekter inne på Sentralblokken, Gamle Medisin B og i Gamle Hovedbygg. Både Respiratorisk Overvåkningsenhet på Lungeavdelingen, Yrkesmedisinsk avdeling og Barnehabiliteringen fikk nye lokaler i løpet av denne perioden.

I 2010 gikk veien videre til Norconsult og arkitekturprosjektering. Ny skole på Leiknes i Lindås, messebygg på Høybuktmoen og renseanlegg på Møvik var noen av prosjektene som ble tegnet i denne perioden.

I 2011, gikk Lars over til Forsvarsbygg og fikk arbeidssted på Haakonsvern. Her startet Lars med utredning av nye kontorkapasiteter for ledelsen i Forsvarets Logistikk Organisasjon maritime kapasiteter (Nåværende navn: Forsvarsmateriell). Rehabilitering, riving og/eller nybygg av det gamle “Depotbygget” ble det første prosjektet. Prosjektet skred videre frem, forskningssenteret ZEB ble koblet inn for å gjøre et pilotprosjekt på et lavenergibygg. I 2013 var prosjektet utredet frem til forprosjekt, og finansiering var blitt godkjent i Stortinget. Bygget var prosjektert til å kun forbruke 16 kwh/m2/år - ny rekord innen kontorbygg i Norge. Bygget ble siden bygget av Veidekke, og stod ferdig i 2015, med navnet “Visund”.

I 2013 ble Lars bedt om å starte MAD arkitekters Bergenskontor. Lars startet alene, og bygget selskapet MAD Bergen AS opp til å bli et av de største arkitektkontorene i Bergensområdet. Med prosjekter som Media City Bergen, Visjon Dokken og Myrkdalen, har selskapet etablert seg som et viktig kontor i Bergen. Under Lars´ ledelse, økte omsetning fra 0,- til 15.5 MNOK i omsetning, og selskapet ble kåret til Gasellebedrift i 2017.

I 2018 solgte Lars seg ut fra MAD og startet CoCreator. Etter ca 6 måneders drift, skilte han ut arkitektvirksomheten i selskapet Himmelnord A/S. Prosjekt- og konsulentvirksomheten fortsatte i MIME Prosjekt A/S.

MIME (norrønt Mímir) er en av jotnene eller æsene i norrøn mytologi, og ble regnet som den klokeste av alle. Han voktet kunnskapens brønn. MIME prosjekt skal være stedet du oppsøker for å få gode råd til ditt prosjekt.

Lars har en helhetlig tilnærming til prosjektledelse, og sørger alltid for å trekke inn kompetanse i teamet hvor det er behov. Han samarbeider med flere av de ledende advokat- ingeniør- og arkitektkontorene i Norge på flere av de pågående prosjektene.

Lars bringer en kombinasjon av entusiasme, utstråler tillit og autoritet, samtidig som han utviser en ydmykhet til prosjektene og til oppdragsgiver. Han er brennende opptatt av å løse det mange tenker er umulig. Han er visjonær og ser muligheter der andre velger den letteste veien ut.

 

Ta kontakt

Vi vet at det er et stort og viktig valg å engasjere en rådgiver som kommer så tett på ditt prosjekt. Derfor tilbyr vi uforpliktende møte hvor vi diskuterer behov, omfang, mål og budsjett for ditt prosjekt.

Sett OPP EN AVTALE ▸

 

Prosjektleder

 
 
Daglig leder og grunnlegger

Daglig leder og grunnlegger

DAGLIG LEDER

Lars Clementsen Pedersen

I fra å arbeide som prosjektleder i Helse Bergen og Forsvarsbygg, til å lede MAD arkitekter i Bergen, har Lars arbeidet som leder i byggebransjen i over 15 år. Han har ledet innovative og utfordrende prosjekter, fra Norges mest energieffektive bygg på Haakonsvern, via Media City Bergen til Visjon Dokken. Lars er engasjert som styreleder i Bergen Arkitektforening og driver i tillegg arkitektkontoret Himmelnord A/S. Lars har et stort nettverk innen privat og offentlig sektor, fra eiendomsadvokater, arealplanleggere, eiendomsutviklere og entreprenører i hele Norden til politisk ledelse og adminstrativ ledelse i Bergen og omegn.

Lars er gift og har tre barn. På fritiden er han fotballtrener og styreleder i Bergen Arkitektforening. Lars er tidligere aktiv tennisspiller, har vokst opp på Voss og er glad i skikjøring og friluftsliv.

 

Utdannelse

BERGEN ARKITEKTSKOLE
Master i Arkitektur, 2008

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
Økonomi og administrasjon, 2002

Verv/annet

• Styreleder i Bergen Arkitektforening
• Fotballtrener G2009, Bønes IL