Tjenester

Prosjektutvikling for eiendomsselskap, offentlig og stiftelser.

Tjenesteområder

 

PROSJEKTUTVIKLING

Utvikling av fast eiendom fra dagens tilstand til en fremtidig tilstand krever en gjennomtenkt plan, oppfølging og utførelse. Vi sørger for at prosjektet er riktig bemannet, organisert og strukturert fra dag 1 til prosjektet overleveres..


SPESIALRÅDGIVNING - BÆREKRAFT

I prosjekter med bærekraftsambisjoner utover teknisk forskrift, sørger vi for at prosjektet er strukturert riktig og at de riktige prioriteringene tas. BREEAM, gjenbruk og ZEB er noen av konseptene vi kan levere.


ANALYSE OG UTREDNING

Før man iverksetter et prosjekt, bør man ha mest mulig informasjon om usikkerhet, muligheter og trusler. Vi gjennomfører usikkerhetsanalyser, mulighetsstudier, investeringskalkyler og andre utredninger før prosjektet settes i gang.


PROSJEKTLEDELSE

Vi trer inn på byggherrens side og sørger for daglig ledelse av prosjektet. Vi representerer oppdragsgiver i møter med rådgivere, naboer, offentlige myndigheter og andre interessenter innenfor et avtalt mandat. Vi fører prosjektregnskap, forbereder saker og rapporterer til styret.


PROSJEKTERINGSLEDELSE

Vi leder rådgivere og arkitekter i samsvar med prosjektets mandat. Vi leder prosjekteringsmøter, fører referat, attesterer faktura og følger opp kontraktsmessige og offentligrettslige forpliktelser mellom rådgiver, byggherre, entreprenør og offentlige myndigheter.


INVESTERINGS- OG LØNNSOMHETSKALKYLER

Vi utfører investerings- og lønnsomhetskalkyler basert på input fra kostnadskalkyler og markedsvurderinger.